Nie będzie wcześniejszych wyborów

Skomentuj (23)
Nie będzie wcześniejszych wyborów samorządowych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, na mocy których utracili mandaty radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, są niezgodne z konstytucją.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego orzekli, że niezgodne z konstytucją są uchwalone dwa lata temu przepisy, które mówią o tym, że nawet za niewielkie spóźnienie się ze złożeniem oświadczenia majątkowego samorządowiec traci mandat. Zdaniem Trybunału tak surowa kara za niewielkie przewinienie jest sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa.

A to oznacza, że nie będzie już prób odbierania mandatów spóźnionym samorządowcom. MSWiA, które początkowo zobowiązało do tego wojewodów, teraz zmienia decyzję. Jego rzecznik oświadczył, że wojewodowie nie będą już wydawać rozstrzygnięć, mówiących o utracie mandatów.

Wczorajszy wyrok to szansa dla spóźnionych samorządowców, którzy nie utracili jeszcze mandatu, tzn. wojewoda nie zdążył podjąć w ich przypadku decyzji o wygaszeniu mandatu albo taka decyzja już jest, ale samorządowy skierowali sprawę do sądu.

W Kazimierzu Dolnym Rada Miasta nie odwołała burmistrza Grzegorza Duni, nie zrobił też tego wojewoda. Sprawa jest, więc oczywista…burmistrz pozostaje na swym stanowisku.

Burmistrz Kazimierza Dolnego poproszony o komentarz w tej sprawie nie kryje zadowolenia.

- Cieszę się, że Trybunał Konstytucyjny w sposób definitywny rozstrzygnął, że przepisy, które chciały pozbawić mnie mandatu burmistrza, są niezgodne z konstytucją, czyli jako przepisy są złe, o czym od początku mówiłem.

Burmistrz Grzegorz Dunia znalazł się w tej szczęśliwej dla niego sytuacji, że nie zdążyły w jego sprawie zapaść żadne wiążące decyzje. Jego mandat nie został uchylony, bo mimo żądania wojewody rada miejska w pełnym składzie osobowym zagłosowała przeciwko podjęciu uchwały o uchyleniu tego mandatu. Kiedy wojewoda ponownie wystąpił z pismem o uchylenie mandatu w ciągu kolejnych 30 dni, rada postanowiła, ze nie będzie znowu rozpatrywać tej sprawy, skoro raz się w tej kwestii wypowiedziała i swoje stanowisko podtrzymuje. Wojewoda mógł wydać zarządzenie zastępcze, ale wstrzymał się do wydania orzeczenia w tej sprawie Trybunału Konstytucyjnego, kiedy ustawę zaskarżono. Teraz na mocy tego orzeczenia burmistrzowi Kazimierza nie grozi już utrata mandatu, a miastu i gminie – kolejne wybory samorządowe.

Teraz przed kazimierskim burmistrzem sporo spraw do załatwienia. Dotąd – jak sam mówi – wstrzymywał się od podejmowania decyzji niosących skutki prawne, takich jak ogłaszanie przetargów inwestycyjnych, podpisywanie umów cywilno-prawnych o znaczeniu finansowym oraz umów cywilno-prawnych z tytułu decyzji personalnych. Teraz podpisze akt notarialny sprzedaży działki przy ulicy Kwaskowa Góra – środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na sfinansowanie remontu kotłowni w budynku rotacyjnym przy tej ulicy. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę pierwszego etapu wodociągu w miejscowościach Rzeczyca i Rzeczyca Kolonia. W najbliższym czasie podpisze także nominacje na dyrektora kazimierskiej przychodni i sekretarza Urzędu Miasta.

- Udało się nam pozyskać fundusze z MSWiA na sprawy związane z usuwaniem klęsk żywiołowych. Promesa ministerialna wynosi 400 tys. zł: 100 tys. na odbudowę infrastruktury drogowej i 300 tys. na zabezpieczenie przed erozją dna wąwozów. Do Remontu zakwalifikowano 3 wąwozy: Korzeniowy Dół, głębocznicę przebiegającą przez cmentarz parafialny oraz wąwóz na Kwaskowej Górze. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej już w drugiej połowie bieżącego roku. – Grzegorz Dunia nie kryje zadowolenia.

- Podjąłem także konkretne rozmowy z Zarządem Powiatu Puławskiego na temat wprowadzenia do planu na lata 2008 – 20013 przebudowy dróg na terenie Powiatu Puławskiego ciągu drogi od Bochotnicy – przez Kazimierz aż do Uściąża – mówi Grzegorz Dunia. – Mam nadzieję, że rozmowy te zaowocują podpisaniem porozumienia trójstronnego pomiędzy powiatem puławskim, opolskim o gminą Kazimierz Dolny i wkrótce rozpoczną się prace remontowe, gdzie zadaniem gminy będzie wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej wodociągowej oraz skablowanie sieci energetycznej na ternie Kazimierza – na ul Tyszkiewicza i Nadrzecznej – powiaty zrealizują część drogową.

Burmistrz zapewnia, że gdy tylko zostaną upublicznione wzory wniosków o przyznanie środków unijnych gmina ubiegać się będzie o takie środki. W planach jest rewitalizacja ulicy Klasztornej i Krakowskiej oraz kolejny etap budowy wodociągu w Rzeczycy. Na swoją kolej czekają także takie inwestycje jak przebudowa dróg łączących Góry i Skowieszynek oraz Zbędowice z Kolonią Zbędowice, a także budowa wodociągu na Dąbrówce i Cholewiance.
Agnieszka Skrzyńska
Anna Ewa Soria

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę