Nie będzie wcześniejszych wyborów

Skomentuj (23)
Nie będzie wcześniejszych wyborów samorządowych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, na mocy których utracili mandaty radni, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, są niezgodne z konstytucją.
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego orzekli, że niezgodne z konstytucją są uchwalone dwa lata temu przepisy, które mówią o tym, że nawet za niewielkie spóźnienie się ze złożeniem oświadczenia majątkowego samorządowiec traci mandat. Zdaniem Trybunału tak surowa kara za niewielkie przewinienie jest sprzeczna z podstawowymi zasadami prawa.

A to oznacza, że nie będzie już prób odbierania mandatów spóźnionym samorządowcom. MSWiA, które początkowo zobowiązało do tego wojewodów, teraz zmienia decyzję. Jego rzecznik oświadczył, że wojewodowie nie będą już wydawać rozstrzygnięć, mówiących o utracie mandatów.

Wczorajszy wyrok to szansa dla spóźnionych samorządowców, którzy nie utracili jeszcze mandatu, tzn. wojewoda nie zdążył podjąć w ich przypadku decyzji o wygaszeniu mandatu albo taka decyzja już jest, ale samorządowy skierowali sprawę do sądu.

W Kazimierzu Dolnym Rada Miasta nie odwołała burmistrza Grzegorza Duni, nie zrobił też tego wojewoda. Sprawa jest, więc oczywista…burmistrz pozostaje na swym stanowisku.

Burmistrz Kazimierza Dolnego poproszony o komentarz w tej sprawie nie kryje zadowolenia.

- Cieszę się, że Trybunał Konstytucyjny w sposób definitywny rozstrzygnął, że przepisy, które chciały pozbawić mnie mandatu burmistrza, są niezgodne z konstytucją, czyli jako przepisy są złe, o czym od początku mówiłem.

Burmistrz Grzegorz Dunia znalazł się w tej szczęśliwej dla niego sytuacji, że nie zdążyły w jego sprawie zapaść żadne wiążące decyzje. Jego mandat nie został uchylony, bo mimo żądania wojewody rada miejska w pełnym składzie osobowym zagłosowała przeciwko podjęciu uchwały o uchyleniu tego mandatu. Kiedy wojewoda ponownie wystąpił z pismem o uchylenie mandatu w ciągu kolejnych 30 dni, rada postanowiła, ze nie będzie znowu rozpatrywać tej sprawy, skoro raz się w tej kwestii wypowiedziała i swoje stanowisko podtrzymuje. Wojewoda mógł wydać zarządzenie zastępcze, ale wstrzymał się do wydania orzeczenia w tej sprawie Trybunału Konstytucyjnego, kiedy ustawę zaskarżono. Teraz na mocy tego orzeczenia burmistrzowi Kazimierza nie grozi już utrata mandatu, a miastu i gminie – kolejne wybory samorządowe.

Teraz przed kazimierskim burmistrzem sporo spraw do załatwienia. Dotąd – jak sam mówi – wstrzymywał się od podejmowania decyzji niosących skutki prawne, takich jak ogłaszanie przetargów inwestycyjnych, podpisywanie umów cywilno-prawnych o znaczeniu finansowym oraz umów cywilno-prawnych z tytułu decyzji personalnych. Teraz podpisze akt notarialny sprzedaży działki przy ulicy Kwaskowa Góra – środki ze sprzedaży zostaną przeznaczone na sfinansowanie remontu kotłowni w budynku rotacyjnym przy tej ulicy. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na budowę pierwszego etapu wodociągu w miejscowościach Rzeczyca i Rzeczyca Kolonia. W najbliższym czasie podpisze także nominacje na dyrektora kazimierskiej przychodni i sekretarza Urzędu Miasta.

- Udało się nam pozyskać fundusze z MSWiA na sprawy związane z usuwaniem klęsk żywiołowych. Promesa ministerialna wynosi 400 tys. zł: 100 tys. na odbudowę infrastruktury drogowej i 300 tys. na zabezpieczenie przed erozją dna wąwozów. Do Remontu zakwalifikowano 3 wąwozy: Korzeniowy Dół, głębocznicę przebiegającą przez cmentarz parafialny oraz wąwóz na Kwaskowej Górze. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej już w drugiej połowie bieżącego roku. – Grzegorz Dunia nie kryje zadowolenia.

- Podjąłem także konkretne rozmowy z Zarządem Powiatu Puławskiego na temat wprowadzenia do planu na lata 2008 – 20013 przebudowy dróg na terenie Powiatu Puławskiego ciągu drogi od Bochotnicy – przez Kazimierz aż do Uściąża – mówi Grzegorz Dunia. – Mam nadzieję, że rozmowy te zaowocują podpisaniem porozumienia trójstronnego pomiędzy powiatem puławskim, opolskim o gminą Kazimierz Dolny i wkrótce rozpoczną się prace remontowe, gdzie zadaniem gminy będzie wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej wodociągowej oraz skablowanie sieci energetycznej na ternie Kazimierza – na ul Tyszkiewicza i Nadrzecznej – powiaty zrealizują część drogową.

Burmistrz zapewnia, że gdy tylko zostaną upublicznione wzory wniosków o przyznanie środków unijnych gmina ubiegać się będzie o takie środki. W planach jest rewitalizacja ulicy Klasztornej i Krakowskiej oraz kolejny etap budowy wodociągu w Rzeczycy. Na swoją kolej czekają także takie inwestycje jak przebudowa dróg łączących Góry i Skowieszynek oraz Zbędowice z Kolonią Zbędowice, a także budowa wodociągu na Dąbrówce i Cholewiance.
Agnieszka Skrzyńska
Anna Ewa Soria

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Weekend listopadowy 11-15 listopada 2021 to dobry moment na krótki wypad za miasto. Zrelaksuj się w jednym z naszych obiektów. Zobacz oferty specjalne przygotowane na ten czas.
Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2021.
Pokaż stopkę