Nasz Portal wśród wyróżnionych

Skomentuj (44)
Kazimierski Portal Internetowy po raz drugi został wyróżniony przez władze samorządowe Kazimierza Dolnego. Tym razem – „za ujętą w piękną formę popularyzację wiedzy o życiu i historii gminy Kazimierz Dolny”.
Już po raz szósty – po dwuletniej przerwie – Komisja Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym przyznała wyróżnienia tym, którzy promują nasz region w kraju i na świecie. Uroczystość w Kazimierskim Ośrodku Kultury uświetnił występ chóru "Canto Cantare” pod kierunkiem Moniki Arbuz.

W gronie wyróżnionych znaleźli się:

Wanda Konopińska – Michalak – za działalność w dziedzinie Kultury, wyrażającą się przygotowaniem oferty imprez w Domu Marii i Jerzego Kuncewiczów, wzbogacającej życie kulturalne naszego miasta
 
Grażyna Torbicka – za podzielenie się z naszym miasteczkiem swoją wiedzą i umiejętnością, poprzez aktywne włączenie się w przygotowanie i przeprowadzenie Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI
 
Stefan Kurzawiński – za aktywną działalność na stanowisku Prezesa Towarzystwa Przyjaciół miasta Kazimierza Dolnego
 
Maciej Polkowski – za przyczynianie się do rozwoju aktywności fizycznej młodzieży z naszej gminy
 
Monika Kubiś – Arbuz – za wieloletnią i wytrwałą działalność rozwijającą talenty muzyczne i taneczne uczniów naszych szkół
 
Rafał Suszek – za działalność popularyzującą kolarstwo na terenie naszej Gminy a przez to, jej walory turystyczne
 
Henryk Skoczek – za wytrwałe uatrakcyjnianie oferty turystycznej naszego regionu i podtrzymywanie wielowiekowych powiązań Kazimierza z Wisłą poprzez rozwój swojej floty
 
Ksiądz proboszcz Tomasz Lewniewski – za włączanie się w życie kulturalne miasta poprzez organizowanie lub współorganizowanie wystaw malarstwa i koncertów
 
Anna Soria – za ujętą w piękną formę popularyzację wiedzy o życiu i historii naszej Gminy w ramach Kazimierskiego Portalu Internetowego
 
Edward Piwowarek – za popularyzację wiedzy historycznej o naszej małej ojczyźnie poprzez opracowanie publikacji pt. „Rody Bochotnickie”                     
 
Aleksander Lewtak – za zrelacjonowanie zdarzeń przeszłości w publikacji „Pacyfikacja Kolonii Zbędowice”
 
Filip Sosik - za osiągnięcia sportowe w teakwondo olimpijskim
 
Laurencja Krasowicz – za wieloletnią pracę podnoszącą świadomość ekologiczną i rozbudzającą lokalny patriotyzm wśród uczniów
 
Andrzej Pisula –  za tworzenie w prowadzonej przez siebie szkole centrum życia kulturalnego wsi Bochotnica
 
Andrzej Szczypa –  za wieloletni wysiłek oraz zaangażowanie na rzecz odbudowy, modernizacji i popularyzacji miasta i gminy Kazimierz Dolny
 
Danuta Dziewońska – za wieloletnie wzorcowe prowadzenie Szkoły Podstawowej w Dąbrówce, stworzenie tam przyjaznej dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli atmosfery owocującej bardzo dobrym przygotowaniem absolwentów do dalszej nauki
 
Karol Kowalczyk – za to, że wzorową nauką i zachowaniem godnie reprezentował Gminę Kazimierz Dolny będąc stypendysta Prezesa Rady Ministrów i uczestnikiem wyjazdu do Brukseli grupy uczniów laureatów konkursu wiedzy o Unii Europejskiej
 
Stanisław Pałka – za niestrudzoną wieloletnią działalność społeczną na rzecz Gminy Kazimierz Dolny, docenioną przez społeczeństwo, czego wyrazem był wielokrotny wybór na funkcję Radnego
 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skowieszynek – za podjęty trud zorganizowania, zarejestrowania i prowadzenie Stowarzyszenia działającego dla dobra społeczności wsi Skowieszynek
 
Stowarzyszenie Dwa Brzegi – za reaktywowanie festiwalu filmowego i podejmowanie innych inicjatyw ożywiających życie kulturalne regionu

Wyróżnionym gratulujemy!

Skomentuj

Przeciągnij i upuść zdjęcia, lub kliknij

Jak chcesz dodać komentarz?

lub

Podpisz się, aby dodać komentarz

lub zarejestruj się


Dodane komentarze (44)


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Karnawałowy zawrót głowy! Poznaj oferty noclegowe, w których miło spędzisz czas w Karnawale 2019. Sprawdź noclegi i baw się dobrze!
Zimowe szaleństwo podczas Ferii 2019! Szukasz miejsca, gdzie odpoczniesz? Marzy Ci się szusowanie na nartach? Sprawdź listę noclegów z ofertami specjalnymi na ferie zimowe.
Pokaż stopkę