Budżet na rok 20: co nas czeka?

Radni na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej omawiali przygotowany przez burmistrza projekt budżetu na rok 2020, który zyskał już pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Głosowanie odbędzie się na ostatniej w tym roku sesji Rady Miejskiej 30 grudnia o godzinie 15.00 w budynku Gminnego Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej.

Radni na pierwszym z dwóch zaplanowanych przed sesją wspólnych posiedzeń komisji Rady Miejskiej szczegółowo omawiali projekt budżetu na 20 r. Dokument ten jest – jak powiedział burmistrz - wypadkową aktualnych potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, radnych i sołtysów oraz aktualnej dokumentacji, którą można wykorzystać przy inwestycjach.

Stąd też w projekcie budżetu znalazły się m.in. prowadzone wspólnie z powiatem puławskim przebudowy dróg w oparciu o aktualne pozwolenia na budowę i możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Dotyczy to m.in. drogi dojazdowej do Kazimierza – Alei Kazimierza Wielkiego – ul. Tyszkiewicza.

-W tym roku przygotowujemy mapę celów projektowych, w przyszłym roku – w I kwartale roku - chcemy wykonać dokumentację techniczną, która zostanie wykorzystana do wniosku o środki do Funduszu Dróg Samorządowych złożonego przez zarządcę drogi, czyli przez starostwo, tak by uzyskać dofinansowanie, by mogła ona być zrealizowana w kolejnym roku kalendarzowym – powiedział burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.

W oparciu o środki z Funduszu Dróg Samorządowych w przyszłym roku prowadzone będą prace przy drogach w Rzeczycy i na Jeziorszczyźnie – w obu przypadkach do granicy z gminą Karczmiska – oraz ulica Kwaskowa Góra w Kazimierzu Dolnym.
- To są tzw. resztówki dróg, które nie były zrealizowane wcześniej, a jest możliwość pozyskania środków n ten cel – mówił burmistrz. – Zgodnie z ustaleniami my pokrywamy ¼ środków przeznaczonych na ten cel, ¼ pokrywa starostwo powiatowe, pozostałe 50% - budżet państwa.

Przy współpracy z powiatem zrealizowana zostanie także budowa chodnika na Dąbrówce. Natomiast wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich powstaną chodniki w dwóch innych miejscowościach – w Parchatce i Wierzchoniowie.

Z pieniędzy gminnych przy 50% wsparciu z budżetu państwa zostanie zrealizowane 300 m drogi gminnej Skowieszynek – Rzeczyca – Wierzchoniów - Witoszyn. Na ten cel gmina zabezpieczyła kwotę 55 tys. na ten cel, składając wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych.

- W piątek otrzymałem informację  z Urzędu Wojewódzkiego, że nasz wniosek został pozytywnie zaopiniowany i przekazany do akceptacji premiera – powiedział burmistrz.

Na przyszły rok zaplanowana jest także realizacja drogi na Zbędowice.

- Musieliśmy włożyć wiele wysiłku, żeby to się udało. Walczyliśmy z wieloma czynnikami niezależnymi od nas, ale wszystko jest na dobrej drodze, bo podpisałem w Urzędzie Wojewódzkim z Wojewodą umowę na dofinansowanie. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie przetargu. Było już jedno rozstrzygniecie, niestety wykonawca zmarł i jego sukcesorzy nie zdecydowali się na podpisanie umowy. W związku z tym musieliśmy sięgnąć po firmę, która w przetargu zajęła drugie miejsce.

W roku 20 zrealizowana zostanie także przebudowa drogi na ul. Góry.

- Też jesteśmy już po przetargu. Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, natomiast było otwarcie ofert. Zobaczymy, czy w tym przypadku – nie ukrywam, że jest to ta sama firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania budowa drogi Parchatka – Zbędowice – nie wiem, czy się zdecydują podpisać umowę z nami, czy nie. Jeżeli nie, to będzie wybrana firma, która zajęła kolejne miejsce w przetargu – powiedział burmistrz.

W przypadku obu inwestycji (drogi na Zbędowice i ul. Góry) oferty przedłożone w przetargu są zdecydowanie niższe niż kosztorys inwestorski przygotowany przez gminę.

- Nawet wykonawcy z drugich miejsc są poniżej kosztorysu inwestorskiego. W przypadku inwestycji Parchatka – Zbędowice jest to kwota około 600 tys. zł – powiedział burmistrz. – Poziom dofinansowania ulicy Góry: 363 tys. z funduszy europejskich, a w przypadku Zbędowic jest to 60% kosztów kwalifikowanych dofinansowania.

Wyremontowany zostanie także zniszczony fragment ulicy Zamłynie w Bochotnicy, gdzie na odcinku kilkudziesięciu metrów wypłukana została podbudowa. Po konsultacjach z fachowcami z branży burmistrz zdecydował się na odtworzenie tej podbudowy, wyregulowanie krawężników i chodnik i ułożenie nowej warstwy nawierzchni asfaltowej.

- Stąd ten koszt 45 tys. Wiem, wydatek jest znaczny, ale jeżeli będziemy z nim zwlekać, to wygeneruje jeszcze większe koszty – powiedział burmistrz.

Do przebudowy wyznaczono także ul. Podzamcze i ul. Puławską (górną).

- Widzimy potrzebę wyremontowania tych dróg. To są ciągi piesze, które wyprowadzają ruch z parkingów w kierunku miasta i nie wyobrażam sobie sytuacji, byśmy mogli zwlekać z remontem tych obydwu ulic.

Zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie 15 tys. pozwoli na aktualizację dokumentacji i przygotowanie wniosku o dofinansowanie zewnętrzne.  Jak gminie uda się pozyskać środki, inwestycja zrealizowana będzie w latach kolejnych.

W budżecie przewidziano też środki m.in. na termomodernizację szkoły w Rzeczycy, budowę kanalizacji w Parchatce, remont kapliczki na ul. Lubelskiej.

Planowana jest też budowa oświetlenia przy ul. Nadwiślańskiej.

- Mamy już przeciągnięte rury osłonowe, zainstalowane fundamenty pod lampy. Chcielibyśmy dokończyć tę inwestycję jeszcze przed sezonem turystycznym – deklaruje burmistrz.

Władze samorządowe chciałyby także pomóc w przeprowadzeniu remontu szkoły w Skowieszynku i strażnicy OSP w Dąbrówce. Wsparcie to jednak będzie zależało od oszczędności pozyskanych w wyniku prowadzenia innych inwestycji.

To tylko wybrane pozycje przewidziane w budżecie gminy Kazimierz na rok 20. Wszystkie zostały ujęte w projekcie uchwały budżetowej >>>, nad którą radni głosować będą podczas ostatniej tegorocznej sesji Rady Miejskiej 30 grudnia o godzinie 15:00.

 

 

 

 

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Zaplanuj razem z nami świąteczny wyjazd do dowolnego miejsca w Polsce. Poznaj oferty specjalne noclegów na Wigilię i Boże Narodzenie 2022.
Pokaż stopkę