Aktualności dla "Zofia Wiśniewska"

Przy wikarówce, która swego czasu udzielała schronienia i opieki ludziom schorowanym i w podeszłym wieku, rozpoczęły się w końcu długo oczekiwane prace remontowe.

Wikarówka w roku ubiegłym trafiła w ręce Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego pw. św. Anny. Na ostatniej sesji przedstawiciele stowarzyszenia zapoznali radnych z prowadzonymi działaniami dotyczącymi przyszłości obiektu.

Pomoc w odrabianiu lekcji, naukę języków obcych, zajęcia z logopedą i psychologiem, gry i zabawy proponuje swoim wychowankom nowa świetlica dla dzieci, którą prowadzi Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne świętej Anny.

Razem dla wspólnoty

Kazimierskie Stowarzyszenie Dobroczynne stara się o wykup od gminy resztówki po Fundacji Świętej Anny tzw. Wikarówki. Stosowne decyzje w tej sprawie już zapadły, teraz Stowarzyszenie gromadzi środki na ten cel.

Pokaż stopkę