Aktualności dla "Towarzystwo Opieki nad Zabytkami"

O problemie kazimierskiej wikarówki pisaliśmy już niejednokrotnie. We wrześniu sprawę tę poruszano na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej. Pomysły na jej zagospodarowanie przedstawiały Towarzystwo Przyjaciół Kazimierza Dolnego, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i Akcja Katolicka wspierana przez środowisko niepełnosprawnych. Jakie są dzieje tego miejsca?

Powraca sprawa Wikarówki, którą jeszcze nie tak dawno miasto chciało sprzedać, przeznaczając uzyskane w ten sposób środki na bieżące potrzeby gminy. Pod presją społeczną plany te jednak zawieszono do odwołania. Teraz toczy się dyskusja nad zagospodarowaniem tego terenu.

Odbudujmy Wikarówkę

Po roku przerwy znowu w ogrodach dworu Michalaków przy Nadrzecznej odbędzie się kolejny Letni Bal Charytatywny. Tym razem pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę Wikarówki. Obrazy wystawione na aukcję.

Jak może wyglądać Kazimierz, jeżeli zostaną naruszone zapisy planu zagospodarowania przestrzennego? Przekonali się o tym uczestnicy spotkania 21 grudnia w Kolegium Sztuk Pięknych przygotowanego przez zespół Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, w czasie którego zaprezentowano symulację komputerową ewentualnych wariantów zagospodarowania kazimierskich przestrzeni.

Pokaż stopkę