Aktualności dla "Stowarzyszenie Filmowców Polskich"

Łaźnia sprzedana!

Budynek dawnej łaźni miejskiej wybudowany w 1921 r. według projektu Jana Koszczyca Witkiewicza jako „Zakład Kąpielowo – Dezynsekcyjny wzniesiony przez Naczelny Nadzwyczajny Komisariat ds. walki z epidemiami” zmienił właściciela. Miastu udało się go sprzedać po blisko dwóch latach.

Długie i burzliwe dyskusje wśród radnych oraz spotkanie z mieszkańcami Kazimierza Dolnego nie przyniosły efektów. W sprawie Centrum Sztuki Audiowizualnej, które miałoby powstać w kazimierskich kamieniołomach nadal nie ma żadnej decyzji.

Pokaż stopkę