Aktualności dla "segregacja odpadów"

Podczas wspólnego posiedzenia komisji kazimierscy radni opiniowali projekty uchwał, które procedowane będą podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Tematem, który zdominował czwartkowe obrady było ustalenie metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Śmieci po nowemu

Już od następnego miesiąca, czyli od najbliższego poniedziałku wchodzi w życie tzw. ustawa śmieciowa. W gminie Kazimierz Dolny obowiązywać będą nowe zasady wywozu odpadów, które odbierane będą z poszczególnych posesji w określone dni tygodnia. Kiedy teraz należy wystawić pojemnik i worek z selektywną zbiórką odpadów przed posesję?

Pokaż stopkę