Aktualności dla "Małgorzata Sadurska"

Wybrano zarząd Społecznego Komitetu Odbudowy Szkoły, który zawiązano z inicjatywy Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców w Kazimierzu Dolnym. Podstawowy cel, który stoi przed Komitetem, to pozyskanie środków na odbudowę bądź budowę nowej szkoły w Miasteczku.

Posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej z ramienia PiS Małgorzata Sadurska spotkała się 14 czerwca w Kazimierskim Ośrodku Kultury ze społecznością kazimierską.

Pokaż stopkę