Aktualności dla "komitet rewitalizacji"

Wydawać by się mogło, że o rewitalizacji i wyznaczaniu obszarów zdegradowanych w naszej gminie było już tyle rozmów i konsultacji, że cała sprawa powinna być jasna. Jednak na ostatniej sesji Rady Miejskiej okazało się inaczej.

Mieszkańcy Kazimierza Dolnego wybrali już swoich przedstawicieli do Komitetu Rewitalizacji.

Pokaż stopkę