Aktualności dla "Janina Ochojska"

Kobieta niezwykła. Silna, wrażliwa, otwarta na świat i ludzi, ale także stanowcza i dążąca do konkretnego celu, którym jest niesienie pomocy. „Janka”. Janina Ochojska.

Pokaż stopkę