Aktualności dla "budżet 2017"

O tym jak ma wyglądać budżet gminy Kazimierz Dolny na 2017 roku rozmawiano gorąco podczas posiedzeń komisji. Nie wszystko zostało jednak wyjaśnione, a ciąg dalszy dyskusji odbył się na ostatniej w 2016 roku sesji Rady Miejskiej.

Po kilku godzinach obrad Rada Miejska zdecydowała się przyjąć projekt uchwały budżetowej na rok 2017. Nie było to jednak głosowanie jednogłośne.

Dyskusje nad budżetem

Uchwała budżetowa co roku zostaje przedyskutowana przez Radę Miejską a potem uchwalona. Tym razem jedno wspólne posiedzenie komisji nie przyniosło rezultatu. Do dokładnej analizy potrzebne są kolejne obrady.

Pokaż stopkę