Aktualności dla "baseny Kazimierz Dolny"

Ostatnie upały skłaniają do myślenia o odpoczynku nad wodą. Odkąd Wisła przestała być w Kazimierzu plażową atrakcją, pytanie o tego rodzaju wypoczynek nierzadko pozostawało bez odpowiedzi. Teraz pensjonat Folwark Walencja na Górach zaprasza na basen. Wszystkich chętnych. Nieodpłatnie.

Kwaskowa Góra w 3D

Zespół Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie przedstawia symulację komputerową, czyli trójwymiarowe obrazy możliwych sposobów zagospodarowania przestrzennego (zabudowy) fragmentu Kazimierza Dolnego nad Wisłą: rejonu ulicy Kwaskowa Góra, którą zaprezentowano podczas spotkania 21 grudnia w Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu.

Pokaż stopkę