Warsztaty Archeologii Doświadczalnej

Skomentuj (2)

Już po raz trzeci Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu  Dolnym, w ramach projektu „Muzeum Dawnych Słowian – otwarte muzeum tematyczne”, zaprasza w dniach 17 – 29 lipca 2006 r. wszystkich miłośników naszych słowiańskich tradycji do Bielska k. Chodlika na Warsztaty Archeologii Doświadczalnej.

W czasie warsztatów będzie można uczestniczyć w eksperymentach  badawczych, mających na celu odtworzenie niektórych elementów kultury materialnej z okresu wczesnego średniowiecza: garncarstwa, kowalstwa, przygotowywania pożywienia, dziegciarstwa, tkactwa. W trakcie Warsztatów, oprócz czynnego udziału w eksperymentach, będzie można od specjalistów z poszczególnych dziedzin uzyskać informacje o kulturze materialnej  naszych przodków, a terenowe wycieczki w towarzystwie archeologa przybliżą tajemnice, jakie kryje malownicza Kotlina Chodelska.

 

Do udziału w Warsztatach zapraszamy wszystkich, których fascynuje – zawodowo lub amatorsko – ich problematyka, pod warunkiem, że są pełnoletni (lub pod opieką osób uprawnionych) oraz, że dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie zrealizują we własnym zakresie (istnieje możliwość korzystania z warsztatowych palenisk i pieca, wynajęcia we wsi kwatery lub miejsca pod namiot).

 

W realizacji Warsztatów Archeologii Doświadczalnej finansowo uczestniczą:
- sponsor projektu - Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.
- partner finansowy -  Powiat Opolski.

 

Gospodarz Warsztatów:
- Gospodarstwo Turystyczne KULISKA, Bielsko 35, 24-130 Karczmiska

 

Bliższe informacje:
- Muzeum Nadwiślańskie: Paweł Lis – samodzielne stanowisko ds. dziedzictwa archeologicznego, ul. Senatorska 11/13, 24-120 Kazimierz Dolny, tel. (81) 881 01 04, 606 955 772, e-mail. archeologia@kazimierz-mujzeum.pl, www.muzeumnadwislanskie.pl

 

PROGRAM:
17 lipca:
• przyjazd uczestników, organizacja bazy Warsztatów

18 lipca:
• przygotowywanie surowców i materiałów do eksperymentów

19 – 23 lipca:
• lepienie naczyń wzorowanych na chodlikowskim typie naczyń słowiańskich z VIII-IX w. oraz innych form wczesnośredniowiecznych lub pradziejowych
• gotowanie pożywienia roślinnego i mięsnego metodami wczesnośredniowiecznymi
• prymitywne techniki tkackie

24 – 26 lipca:
• przygotowanie naczyń do wypału – suszenie
• produkcja przedmiotów szklanych
• wytwarzanie wyrobów kowalskich
• pozyskiwanie dziegciu i smoły drzewnej

27 – 28 lipca:
• wypał naczyń ceramicznych w jamach garncarskich i ogniskach otwartych

29 lipca:
• wyjmowanie naczyń z palenisk po wypale - ocena efektów wypału.
• podsumowanie Warsztatów, likwidacja bazy, wyjazd uczestników

Ponadto w trakcie warsztatów będzie można:
• odbyć wycieczkę krajoznawczą po grodziskach Kotliny Chodelskiej – Chodlik, Żmijowiska, Kłodnica, Podgórz
dla zainteresowanych – prelekcje na temat wczesnośredniowiecznej kultury materialnej oraz osadnictwa słowiańskiego w Kotlinie Chodelskiej.

Skomentuj


Mapa

Muzea

Muzeum Nadwiślańskie / Oddział Kamienica Celejowska


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Zaplanuj razem z nami świąteczny wyjazd do dowolnego miejsca w Polsce. Poznaj oferty specjalne noclegów na Wigilię i Boże Narodzenie 2023.
Pokaż stopkę