O czym mówią twarze poety

Skomentuj (9)

Sezon artystyczny 2006 w Kuncewiczówce otworzy Leszek Szaruga tomem swoich wierszy Życiowy wybór, wydanych w tym roku przez Wydawnictwo Nowy Świat. Twarze poety to jeden z wierszy tego zbioru.

Wiosna do „Domu pod Wiewiórką” zapuka w tym roku bardzo wcześnie, mimo wciąż niesprzyjającej zimowej aury. Sezon artystyczny w nowym oddziale kazimierskiego muzeum przy ul Małachowskiego 19 otworzy Leszek Szaruga, który w czwartek, 2 marca br. o godzinie 17.00 przedstawi swoje wiersze z tomu Życiowy wybór.
 
Na spotkanie serdecznie zapraszają Muzeum Nadwiślańskie i lubelski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
 
Leszek Szaruga – urodzony w 1946 r. w Krakowie syn wybitnego poety Witolda Wirpszy (1918-1985) – poeta, eseista, prozaik, tłumacz poezji niemieckiej i wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych współredaktor pism "drugiego obiegu" — "Pulsu", "Wezwania". W latach 1979-1989 współpracownik polskiej sekcji Radia Wolna Europa (pseudonimy: Jan Krajnik, Krzysztof Powoski). Od 1979 r. stały współpracownik paryskiej "Kultury", w ostatnich latach istnienia pisma odpowiedzialny za jego dział poetycki. W latach 1987—1990 przebywał w Berlinie Zachodnim, współpracując z sekcjami polskimi BBC oraz Deutsche Welle oraz licznymi pismami emigracyjnymi. Współredaktor pism "Nowaja Polsza" oraz "Przegląd Polityczny". Laureat Nagrody Fundacji Kościelskich (1986) oraz nagrody literackiej paryskiej "Kultury" (1999).
 
Twarze poety
 
Poeci dziś żyją dłużej niż ich wiersze.
Zmęczona twarz Różewicza płynie
Nad horyzontem. Jest wieczór, gaśnie
Epoka. Poeta niesie śmierć
W sobie. Zaraża nią słowa. Jego
Kolejne twarze wschodzą i zachodzą
Nad pustą planetą. W ciemni milczenia
Wyświetlają się klisze łacińskich wierszy.
 
O czym mówić
 
Nie byłoby o czym mówić, gdyby to chodziło
o poezję. Ale nie, chodzi o coś więcej, chodzi
o ten dzień, w którym się dowiedział o tym,
że gdzieś daleko jest wyspa o nazwie Patmos, że
tam na Patmos stary człowiek zobaczył i spisał
początek nowego świata wyłaniającego się z końca
naszych dni. O to więc chodzi, nie o poezję. I
jest o czym mówić, skoro już o to pytasz.
 

Nota biograficzna - za Wydawnictwem Adam Marszałek
Fotografia pisarza pochodzi z portalu
http://www.piastow75.pl

Skomentuj


Mapa

Muzea

Dom Marii i Jerzego Kuncewiczów


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Wyjazd to idealny pomysł na perfekcyjny Dzień Kobiet 2024. Jeżeli szukasz interesującego miejsca, zobacz co oferują właściciele obiektów na ten szczególny dzień.
Pokaż stopkę