Do przejechania 200 km

Skomentuj (3)
Dla miłośników aktywnego wypoczynku Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim przygotowało nie lada atrakcję. Dwieście kilometrów szlaków rowerowych, biegnących przez najbardziej urokliwe zakątki powiatu.
Władze powiatu postawiły na rozwój turystyki. Podwalinami są szlaki rowerowe. Sześć tras zostało już wyznaczonych i oznakowanych. Wiodą zarówno mało uczęszczanymi drogami asfaltowymi, utwardzonymi, polnymi, jak również duktami leśnymi i dolinami rzecznymi. Mają różne stopnie trudności. Najkrótsza liczy 14 km, najdłuższa - 68.
- Projektując je, chcieliśmy pokazać to, co mamy najpiękniejszego. Walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz mało znane obiekty dziedzictwa kulturowego – przyznaje starosta opolski Zenon Rodzik.

Szlaki mają być wabikiem na turystów, którzy przyjeżdżają do pobliskiego Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Puław. Mają zachęcić do równie częstego odwiedzania powiatu opolskiego. Małopolski Przełom Wisły, piotrawińskie kamieniołomy, ośmiornica rogowska, Skarpa Dobrska, wczesnośredniowieczne grodziska w Chodliku i Żmijowiskach, kolejka wąskotorowa, dworki i pałace, kaplice i kościoły – to tylko niektóre atrakcje czekające na turystów, chcących przemierzyć wzdłuż i wszerz powiat opolski.

Szlaki mają również służyć lokalnej społeczności.
- Dane zawarte w raporcie o stanie zdrowotności mieszkańców naszego powiatu nie napawają optymizmem – przyznaje Andrzej Rozwód, wicestarosta opolski. Z roku na rok wzrasta liczba osób cierpiących na choroby układu krążenia, schorzenia kręgosłupa, a także wady postawy wśród dzieci i młodzieży. Dlatego też chcemy popularyzować aktywne formy wypoczynku, zachęcać do ruchu i prowadzenia zdrowego stylu życia - dodaje.

Dziś prezentujemy szlak rowerowy, wiodący z Kazimierza do Bęczyna – wsi położonej nad rzeką Urzędówką, gdzie znajduje się m.in.: działający od 1753 r. warsztat garncarski rodziny Gajewskich, Punkt Edukacji Leśnej przy leśniczówce Wolski Bór oraz pomnik mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

„Kazimierz Dolny - Opole Lubelskie – Bęczyn”:

Żółty szlak rowerowy oznaczony w terenie znakami drogowymi lub piktogramami na drzewach - na białym tle czarny rowerek z żółtym paskiem lub strzałkami.

Dystans: 68 km, trasa średnio trudna
Rodzaj nawierzchni: asfaltowa 40 km, utwardzona 5 km, gruntowa 23 km
Przebieg trasy:
Kazimierz Dolny – 3,2 km - Cholewianka – 3,4 km - Zagajdzie – 2,3 km - Rogów – 3,5 km - Polanówka – 9,7 km– Pomorze – 5,0 km - Opole Lubelskie (Zespół Szkół Nr 1) - 3,4 km – Grabówka (most na rzece Chodelce) – 4,3 km – Dębiny – 3,4 km – Siewalka (Szkoła Podstawowa) – 1,7 km – Ruda Godowska (przepust drogowy na cieku wodnym) - 3,7 km – Budzyń – 1,3 km - Wólka Komaszycka – 4,2 km - Puszno Godowskie – 2,5 km – Dąbrowa Godowska – 2,3 km – Świdno – 1,3 km - Majdan Bobowski – 3,5 km - Kol. Boby – 6,4 km - Natalin – 3,0 km - Bęczyn.

Trasa prowadzi południkowo przez teren Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, łącząc 3 powiaty – puławski, opolski i kraśnicki. Rozpoczyna swój bieg w Kazimierzu Dolnym obok ośrodka wypoczynkowego „Arkadia” i kończy w Bęczynie łącząc się z czerwonym szlakiem rowerowym „Kazimierz Dolny - Kraśnik”.

Kazimierz Dolny – leży w miejscu, gdzie do Wisły uchodzi niewielki potok Grodarz. Już we wcześniejszym średniowieczu istniała tu osada Wietrzna Góra. Jest to jedno z najpiękniejszych polskich miast. Jako zespół krajobrazowo-architektoniczny zaliczany jest do zabytków najwyższej klasy.
Warto zobaczyć:
• Gotycko-renesansowy kościół farny zbudowany w poł. XV w. z fundacji Kazimierza Wielkiego.
• Baszta pochodząca prawdopodobnie z XIII w. jest najstarszym zabytek miasta.
• Ruiny gotycko-renesansowego zamku, wybudowany w poł. XIV wieku prawdopodobnie przez Kazimierza Wielkiego.
• Zabytkowe kamienice – Kamienica Celejowska, Gdańska, Biała i Górskich oraz renesansowy układ urbanistyczny miasta.
• Kościoł pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, Kościół Św. Anny.
• Góra Trzech Krzyży – punkt widokowy na miasto i okolice.
• Muzeum Sztuki Złotniczej, Kuncewiczówka.

Rogów – warte zobaczenia są wąwozy rogowskie i źródła Jaworzanki – Ośmiornica Rogowska.

Polanówka – w XIX w. był tu folwark; kaplica św. Barbary i stacja kolei wąskotorowej – dawniej była tu ładownia cukrowni Opole, przez krótki okres w latach 50-tych stacja figurowała w rozkładzie jazdy pociągów osobowych. Obecnie tor ładunkowy jest zlikwidowany. Ostatni pociąg przyjechał tu 28 czerwca 2003 r. dziś już nieczynna.

Pomorze - dobrze zachowany, drewniany młyn wodny oraz pole biwakowe. Nieopodal znajduje się malownicze jezioro Bartków Ług.

Opole Lubelskie – w XIV w. gród z drewnianym zamkiem założony przez księcia opolskiego Władysława Opolczyka; prawa miejskie od 1418 r.; w XVI-VII w. silny ośrodek kalwinizmu; w 1761 r. pierwsza w Polsce szkoła rzemieślnicza; zachowany tzw. otwarty układ urbanistyczny z XIV-XVII z dwoma rynkami;
Warto zobaczyć:
• XVII-wieczny pałac Lubomirskich, przekształcony w latach 1766-1773 na okazałą rezydencję , która miała być konkurencyjna do pałacu Czartoryskich w Puławach. Przekształcony później w koszary, obecnie jest siedzibą Liceum Ogólnokształcącego.
• Kościół parafialny pw. WNMP z 1650-75 r. z cenną polichromią.
• Dzwonnicę z II poł. XVII w.
• Klasztor trójskrzydłowy – obecnie plebania z l. 1740-48.
• Budynki kolegium pijarskiego z ok. 1750 r.
• Zespół pałacowo-parkowy w Niezdowie z XVIII–wieczną rezydencją Lubomirskich.
• Cukrownię z 1844 r.
• Pomnik przyrody – jeden z najstarszych wiązów na Lubelszczyźnie.

Wólka Komaszycka - wilgotne tereny łąkowe i torfowiskowe ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin.

Puszno Godowskie – w średniowieczu wieś włościańska, wchodziła w skład dóbr Godów. We wsi działa zespół obrzędowy „Kalina”, kultywujący miejscowe tradycje i zwyczaje ludowe. Warty zobaczenia jest obelisk upamiętniający obrońców przyrody ojczystej wzniesiony z okazji 75. rocznicy utworzenia Ligi Ochrony Przyrody.

Świdno – w średniowieczu stanowiło własność szlachecką; w XV w. wieś płaciła dziesięcinę plebanowi w Kłonicy; w XIX w. był tu folwark.

Bęczyn – wieś położona nad rzeką Urzędówką; znajduje się tu m.in.: warsztat garncarski rodziny Gajewskich (od 1753 r.), Punkt Edukacji leśnej przy leśniczówce Wolski Bór, pomnik mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Ten i pozostałe szlaki rowerowe czekają już na rowerzystów.

Jacek Rosły i Magdalena Lipczuk

SkomentujZobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę