Ceramika chodlikowska 1200 lat później

To tytuł wystawy edukacyjnej otwartej w dniu 14 grudnia 2007 roku w Galerii Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie. Prezentuje ona dorobek czteroletniego programu archeologii doświadczalnej nad odtworzeniem cyklu produkcyjnego wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej z VIII-IX wieku, znanej jako „ceramika chodlikowska”.
Wystawa jest kolejnym etapem współpracy pomiędzy Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym a Zespołem Szkół Plastycznych w Lublinie w ramach projektu „Muzeum Dawnych Słowian”. Uczniowie tamtejszego Liceum Plastycznego zaprojektowali i wykonali osiem rzeźb monumentalnych rzeźb drewnianych - stylizowanych bóstw słowiańskich. Rzeźby te na początku przyszłego roku staną w przy słowiańskim grodzisku w Żmijowiskach, na terenie ośrodka archeologii doświadczalnej. Inauguracja tego ośrodka przewidziana jest na sierpień 2008 roku.

Autorami wystawy są osoby, które w latach 2003-2006 prowadziły w Chodliku i Bielsku program badawczy archeologii doświadczalnej: Paweł Lis-archeolog (Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym), Marta Wasilczyk-ceramik (Pracownia Ceramiki Artystycznej w Lublinie), Krzysztof Wasilczyk - fotografik (Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie). Jej realizacja możliwa była dzięki dotacji finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego raz sponsorowi projektu „Muzeum Dawnych Słowian” – Zakładom Azotowym PUŁAWY S.A.

Wystawę tworzą plansze fotograficzno-tekstowe, ukazujące kolejne etapy eksperymentów archeologicznych, a jej uzupełnieniem są naczynia ceramiczne powstałe w trakcie doświadczeń.

Oglądający wystawę, oprócz skrupulatnego prześledzenie całego cyklu produkcyjnego naczyń glinianych, począwszy od wydobycia gliny, przygotowania masy ceramicznej, uformowania i ozdobienia naczyń, aż po ich wypał, będzie miał możliwość zdobycia wiedzy na temat roli zabytków ceramicznych w źródłach archeologicznych, europejskiego rodowodu ceramiki typu chodlikowskiego – jako świadectwa więzi kulturowej plemion słowiańskich między Łabą, a Bugiem w VIII-IX wieku, oraz okolicznościami powstania programu archeologii doświadczalnej związanego z „ceramiką chodlikowską”.

Otwarciu wystawy towarzyszyła prelekcja archeologa, mgr Pawła Lisa na temat projektu „Muzeum Dawnych Słowian”, w którym archeologia doświadczalna odgrywa wiodącą rolę.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym i dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznych przy ulicy Muzycznej 10A w Lublinie serdecznie zaprasza młodzież do oglądania wystawy, która jest udostępniona dla zwiedzających w Galerii szkolnej do końca stycznia 2008 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach lekcyjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty z dyrekcją Zespołu Szkół Plastycznych.
źródło: Muzeum Nadwiślańskie

Skomentuj


Mapa

Muzea

Muzeum Nadwiślańskie / Oddział Kamienica Celejowska


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Poniżej znajdziesz listę obiektów gotowych udostępnić miejsca noclegowe dla osób z Ukrainy, szukających schronienia w naszym kraju. Skontaktuj się z właścicielem obiektu i uzgodnij szczegóły....
Znamy sposób na udane Wakacje 2024! Odpowiedź znajdziesz w naszych ofertach noclegowych na Lato, Wakacje 2024. Nie zwlekaj atrakcyjne noclegi czekają...
Pokaż stopkę