Archeologia doświadczalna w Muzeum

Skomentuj (2)
Pod takim tytułem wydana została książka, zawierająca opracowanie i podsumowanie programu archeologii doświadczalnej, realizowanego przez Muzeum Nadwiślańskie w latach 2003-2006.
Na program archeologii doświadczalnej, realizowany w Chodliku i Bielsku w trakcie Warsztatów Archeologii Doświadczalnej, składały się trzy główne nurty badawcze: odtworzenie cyklu produkcyjnego ceramiki naczyniowej z VIII-IX w., pozyskiwanie żelaza z rudy darniowej metodami wczesnośredniowiecznymi, odtworzenie pożywienia dawnych Słowian oraz zbadanie właściwości odżywczej takiej diety i jej bioprzyswajalności.

Książkę tworzy osiem odrębnych rozdziałów autorstwa osób prowadzących eksperymenty w poszczególnych nurtach badawczych oraz osób, które prowadziły uzupełniające badania laboratoryjne. Zespół ten reprezentuje – oprócz pracowników i współpracowników Muzeum Nadwiślańskiego – następujące instytucje: Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Instytut Archeologii UMCS w Lublinie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Katedrę i Zakład Bromatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W słowie wstępnym do książki czytamy: „Realizowane działania skupiły wokół siebie niezwykły zespół ludzi: archeologów zajmujących się specjalistycznymi badaniami, jak i muzealników, popularyzujących tą dziedzinę wiedzy; specjalistów dziedzin, które na co dzień trudno z archeologią kojarzyć; rzemieślników z uporem dociekających najstarszych tajników swych umiejętności; pasjonatów, których do archeologii doświadczalnej popchnęła nie tylko ciekawość, ale też wrodzone bądź nabyte predyspozycje – także manualne, bez których niepodobna byłoby przeprowadzić niektóre eksperymenty. Każda z tych osób miała swój osobisty, kreatywny wkład w osiągnięte rezultaty i wynikające z tego prawo do osobistego ich przekazania, niezależnie od tego, czy napisanie artykułu opatrzonego naukowym aparatem przypisów i odwołań do zestawionej literatury jest dla nich czynnością powszednią czy też debiutem. W naszym przekonaniu różnorodność ta nie powinna razić, gdyż jest odzwierciedleniem wielowątkowych inspiracji, a także dróg dociekań, zmierzających do poznania odpowiedzi na stawiane sobie pytania. Naszą troską było, aby Czytelnik, który zechce poznać szersze tło opisywanych działań czy formułowanych wniosków miał do dyspozycji rzetelny aparat przypisów bibliograficznych i możliwie pełne zestawienie literatury przedmiotu.”

Ponadto dołożono wszelkich starań, aby publikacja wydana była w okazałej szacie edytorskiej. Teksty ilustruje 50 barwnych fotografii prezentujących najważniejsze momenty i efekty poszczególnych eksperymentów, a ich uzupełnieniem są wykresy i tabele zawierające wyniki pomiarów i analiz laboratoryjnych.

Publikacja ta możliwa była dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” oraz finansowemu wsparciu sponsora: Zakładów Azotowych „Puławy” S.A.

Muzeum Nadwiślańskie nie planuje sprzedaży wydawnictwa. Można się z nim zapoznać w muzealnej bibliotece oraz bibliotekach uniwersyteckich na terenie całej Polski. Egzemplarze książki przekazane też zostaną do instytucji badawczych i muzealnych współpracujących z Muzeum Nadwiślańskim przy realizacji projektu Muzeum Dawnych Słowian. Specjalna pula książek przeznaczona jest również dla pasjonatów archeologicznych eksperymentów, którzy zechcą czynnie wspierać działalność ośrodka archeologii doświadczalnej. Ośrodek taki powstaje w Żmijowiskach k. Kazimierza Dolnego, a inauguracja jego działalności planowana jest na sierpień 2008 r.

źródło: Muzeum Nadwiślańskie

Skomentuj


Mapa

Muzea

Muzeum Nadwiślańskie / Oddział Kamienica Celejowska


Zobacz także

Najbliższe oferty specjalne

Weekend listopadowy 11-15 listopada 2021 to dobry moment na krótki wypad za miasto. Zrelaksuj się w jednym z naszych obiektów. Zobacz oferty specjalne przygotowane na ten czas.
Przyszłości nie przepowiadamy, ale możemy pomóc Ci zorganizować niezapomniany wyjazd Andrzejkowy. Sprawdź naszą ofertę noclegową przygotowaną specjalnie na Andrzejki 2021.
Pokaż stopkę