Aktualności dla "Zjazd Osób Represjonowanych w Stanie Woj"

Ponad 100 osób represjonowanych w stanie wojennym przyjechało do Kazimierza na I Ogólnopolski Zjazd Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym. To okazja nie tylko do wspomnień czy podzielenia się własnymi problemami, ale również do wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach bieżącej polityki kraju.

Pokaż stopkę