Aktualności dla "Stowarzyszenie Dobroczynne p.w. św. Anny"

Trwają prace nad powołaniem do życia ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kazimierzu. Niedawno członkowie Kazimierskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego św. Anny przyglądali się, jak funkcjonują podobne ośrodki w Lublinie.

Trwają prace nad powołaniem do życia ośrodka dla osób niepełnosprawnych w Kazimierzu. Miejscowe środowisko organizuje w najbliższym czasie wyjazd do Lublina, by przyjrzeć się, jak funkcjonują podobne ośrodki, które umożliwiają wzajemne kontakty i wyjście do świata.

Powraca temat resztówki po Fundacji św. Anny – tzw. Wikarówki. O ten teren ubiega się kazimierskie środowisko osób niepełnosprawnych, które chciałoby tu stworzyć środowiskowy dom samopomocy. Gmina nie mówi „nie” dla tej inicjatywy, ale nie wykazuje chęci przekazania niepełnosprawnym akurat tego terenu.

Pokaż stopkę