Aktualności dla "program Śpiewająca Polska"

Kazimierskie chóry młodzieżowe Canto i Cantare pod kierunkiem Moniki Arbuz zostały nagrodzone podwójnym Złotym Pasmem na X Wojewódzkim Konkursie Chórów Szkolnych Akademii Chóralnej – Śpiewająca Polska w Lublinie.

Ze Złotymi Dyplomami wróciły z XII Prezentacji Chórów Regionu Lubelskiego obydwa chóry działające przy Gminnym Zespole Szkół w ramach programu "Śpiewająca Polska". To pierwszy taki sukces w pięcioletniej działalności kazimierskich chórów „Canto” i „Cantare” prowadzonych przez Monikę Kubiś - Arbuz.

Pokaż stopkę