Aktualności dla "Polska Organizacja Wojskowa"

Wydawać by się mogło, że Kazimierz leży niejako na zapleczu wielkiej historii. Tutaj pomiędzy wzgórzami wydaje się być zawsze zacisznie i bezpiecznie. W pewnym sensie może to i prawda. Chociaż nie ominęło Miasteczka ani powstanie listopadowe, ani styczniowe, ani przemarsze wojsk austriackich czy rosyjskich w czasie pierwszej wojny światowej, pozostawiając po sobie zgliszcza.

W krużgankach klasztoru franciszkanów odsłonięto tablicę poświęconą pamięci  kazimierskich peowiaków. Granit upamiętnia nazwiska 39 osób, które udało się ustalić na podstawie pamiątek rodzinnych kazimierzaków i kwerendy archiwalnej.

To miała być jedna z uroczystości rocznicowych w listopadzie ubiegłego roku. Utknęła w urzędzie. Dzięki temu jednak znamy teraz dwa razy więcej nazwisk osób zgrupowanych w kazimierskiej Polskiej Organizacji Wojskowej. Odsłonięcie tablicy kazimierskich peowiaków 13 lipca w klasztorze.

Pokaż stopkę