Aktualności dla "odbiór odpadów komunalnych"

Podczas wspólnego posiedzenia komisji kazimierscy radni opiniowali projekty uchwał, które procedowane będą podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Tematem, który zdominował czwartkowe obrady było ustalenie metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pokaż stopkę