Aktualności dla "kontrola w urzędzie"

To była pierwsza tego typu kompleksowa kontrola w kazimierskim magistracie przeprowadzona przez radnych. Protokół pokontrolny został przedstawiony na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Pokaż stopkę