Seidenbeutlowie Efraim i Menasze (Malarze)

Opis obiektu

Pokaż stopkę