Pardes Festival. Spotkania z Kulturą Żydowską (Festiwale)

Najbliższe imprezy

Festiwal zachęca do odkrywania wielokulturowego dziedzictwa Lubelszczyzny we wszystkich jego wymiarach, dąży do przywracania wartości odmienności innych kultur i włączania w obieg współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i kultury żydowskiej. Zaprasza do wyprawy szlakami kulturowego dziedzictwa europejskiego na skrzyżowaniu różnych kultur, tradycji i religii.

Jednym z jego bloków tematycznych jest historia kolonii artystycznych w Europie. Polsko-żydowska kolonia w Kazimierzu Dolnym to leitmotiv festiwalu, który prezentujemy w różnych odsłonach.

Wydarzenia w obiekcie

Opis obiektu

Pokaż stopkę