XI No Budget Show

  • Miejscowość: Kazimierz Dolny
  • Miejsce imprezy: Studio KZMRZ ul. Rynek 23A
  • Data rozpoczęcia: 2019-06-21
  • Data zakończenia: 2019-06-23
  • Godzina rozpoczęcia: 00:00:00

XI No Budget Show odbędzie się w Kazimierzu od-Dolnym w dniach: 21-23 czerwca 2019.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali wybitni wykładowcy polskich Szkół Wyższych i Akademii Sztuk Pięknych wraz ze studentami. Poza największymi ośrodkami miejskimi, dzięki współpracy z lokalnymi mieszkańcami, instytucjami oraz Studiem KZMRZ, będziemy mogli spotkać się w wyjątkowej atmosferze.
Tegoroczna edycja NBS dotyczyć będzie wizji przyszłości, zarówno tej w małych, jak i dużych miastach, przede wszystkim kwestii związanych z ekologią, technologią, filozofią. Poru¬szając się w obszarach świadomości własnej i kolektywnej, artyści podejmą tematy związane z cybernetycznością świata, systemami danych, możliwościami zaawansowanych technologii czy też całkowitej rezygnacji z nich. Analizując kwestie związane ze zmianami klimatycznymi, możliwościami jakie niesie rozwój nauki, inspirując się koncepcjami z filmów i literatury science-fiction, będziemu omawiać osobiste i wspólne wizje przyszłości. Przedyskutujemy koncepcje prac audiowizualnych, instalacji przestrzennych, site specific, działań performatywnych oraz możliwości użycia mediów klasycznych tj. rysunek czy malarstwo. Powstaną unikalne teksty, które wraz z dokumentacją fotograficzną, chcielibyśmy zawrzeć w katalogu.
Spotkanie artystów niewspółpracujących ze sobą na co dzień będzie szczególną możliwością wymiany doświadczeń, koncepcji i wiedzy. Wspieranie dialogu między uczelniami umożliwia rozwój form współpracy i korzystnie wpływa na popularyzację sztuki współczesnej, szczególnie poza głównymi ośrodkami miejskimi.

 

 

Źródło: Fundacja Towot Squat

Skomentuj


Pokaż stopkę