Warsztaty Archeologii Doświadczalnej

Warsztaty Archeologii Doświadczalnej w Oddziale Grodzisko Żmijowiska odbędą się w terminie od 27 sierpnia do 2 września 2018 roku. Ich organizację honorowym patronatem objął Starosta Powiatu Opolskiego Zenon Rodzik. Wiodącym projektem będzie próba pozyskania szkła w replice pieca szklarskiego z XII wieku, który już jest w Grodzisku Żmijowiska budowany. Możliwe, że podczas warsztatów powstanie kolejny piec, tym razem do wypieku chleba. Nie zabraknie również garncarstwa, działań etnobotanicznych, krzesania i niecenia ognia, a także krzemieniarstwa. Swoją obecność ze specjalnymi pokazami zapowiedzieli również  partnerzy Muzeum Nadwiślańskiego z Czech i Ukrainy.

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich: profesjonalistów archeologów, studentów archeologii, pasjonatów minionych wieków, rekonstruktorów, turystów, młodzież i dzieci (osoby niepełnoletnie pod opieką dorosłych). Przyjeżdżać można na cały czas trwania warsztatów, w wybrane dni, nawet na kilka godzin. Koszt to tylko 10 zł dziennie od osoby.

Istnieje możliwość rozbicia namiotu współczesnego na polu namiotowym w Żmijowiskach albo namiotu historycznego na Grodzisku Żmijowiska. Wyżywienie w zakresie własnym, przy czym można skorzystać z zaplecza kuchennego na polu namiotowym.

Zgłoszenia przyjmujemy po adresem e-mail: archeologia@mnkd.pl

Jak wygląda program ramowy warsztatów?

27 sierpnia – 2 września 
Fitoterapeutyczne wykorzystanie wykorzystanie roślin przez Słowian / Katarzyna Mikulska, „W miejskiej kniei”, Maków
27 sierpnia – 2 września – Pozyskiwanie szkła w rekonstrukcji pieca szklarskiego z XII w. / Jarosław Michałek, Marcin Springer, Bractwo Gladii Amici, Tarnów
27 sierpnia – 29 sierpnia – Magazynowanie produktów zbożowych – odkrycie depozytów z roku 2017 / Katarzyna Mikulska, „W miejskiej kniei”, Maków
27 sierpnia – 29 sierpnia – Budowa pieca piekarskiego / Maciej Denenfeld, Nowy Sącz
27 sierpnia – 29 sierpnia – Wczesnośredniowieczne garncarstwo / Marta Wasilczyk, Pracownia Ceramiki Artystycznej, Lublin
30 sierpnia – 2 września – Łucznictwo i broń miotana – wrób strzał / Dariusz, Maciej i Janek Sadło, Stężyca
30 sierpnia – 2 września – Produkcja węgla drzewnego, kowalstwo, tkactwo / Bohumir Dragoun i in., Stowarzyszenie Archeologii Eksperymentalnej Uhrinov – Czechy
30 sierpnia – 2 września – Wykonanie barci pszczelej / Andrei Patrauskas, Instytut Archeologii Ukraińskiej Akademii Nauk, Kijów
1 września – 2 września – Kuchnia Słowian / Hanna Lis, Kazimierz Dolny
1 września – 2 września – Krzesanie ognia, obróbka krzemienia / Artur Bokła Szkoła Rzemiosła Survivalowego

Tegoroczne Warsztaty Archeologii Doświadczalnej są organizowane pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Opolskiego, a ich partnerem finansowym jest Gmina Wilków.

 

Więcej informacji: https://www.kazimierzdolny.pl/news/warsztaty-archeologiczne-po-raz-14-/54302.html

 

Źródło: Muzeum Nadwiślańskie

Skomentuj

Mapa

Muzea

Grodzisko Żmijowiska oddział Muzeum Nadwiślańskiego


Pokaż stopkę