NIE ODBĘDZIE SIĘ Ogólne zebranie mieszkańców Kazimierza Dolnego

  • Miejscowość: Kazimierz Dolny
  • Miejsce imprezy: Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji i Turystyki ul. Lubelska 12
  • Data rozpoczęcia: 2020-03-25
  • Data zakończenia: 2020-03-25
  • Godzina rozpoczęcia: 16:00:00
Zebranie w sprawie statutu samorządu mieszkańców miasta Kazimierza Dolnego.
Ogólne zebranie mieszkańców jest ważne, gdy weźmie w nim udział 1/5 uprawnionych mieszkańców miasta. O ile w wyznaczonym terminie nie zostanie uzyskane quorum, zebranie w nowym terminie moze byćprzeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu: pierwszy termin godz. 16:00, drugi 16:15.
W ramach zebranie nastąpi wybór przewodniczącego  i członków zarządu samorządu mieszkańców.
Źródło: UM Kazimierz Dolny

Skomentuj


Pokaż stopkę