Od Kazimierza do Kazimierza. Współczesna grafika polska

Muzeum Nadwiślańskie zaprasza na szczególną wystawę prezentującą prace 27 grafików. Towarzyszy ona Spotkaniom Graficznym, które odbywały się w dniach 10-16 września br. W tym roku graficy z całej Polski, po kilkuletniej przerwie, powrócili do Kazimierza, żeby wskrzesić na nowo dawną tradycję plenerów artystycznych. Pierwsze Spotkania Graficzne w Kazimierzu odbyły się w 1986 r. Ostatnie w 2008 r. Miasteczko stawało się wówczas miejscem dyskusji o kondycji polskiej grafiki. Spotkania dawały możliwość nie tylko wymiany myśli, ale także integrowały środowisko tworząc pewnego rodzaju wspólnotę artystyczną.

Wystawa pokazuje prace nie tylko tych artystów, którzy biorą udział w tegorocznych Spotkaniach, ale także tych, którzy przyjeżdżali do Kazimierza wcześniej. Prezentacja jest niezwykle spójna. Wkraczamy w strukturę świata zapisaną artystycznym, zindywidualizowanym głosem. Każdy z grafików, na równych prawach, wypowiada się wnosząc swoją silną osobowość twórczą. Całości daje wielopłaszczyznowy obraz rzeczywistości w jej szerokim znaczeniu. Grafika jest tym szczególnym medium, które wyklucza mimetyzm, narrację, a pozwala na uchwycenie niuansów życia, tajemnic, emocji. Pozwala sięgnąć do istoty bytu. A także umożliwia wizualizację abstrakcyjnych pojęć określających świat, takich jak pamięć, mit czy przestrzeń i czas. Grafika ma swój język, a jego odmienność od innych dziedzin sztuki, daje zupełnie nowe możliwości. Język w pełni autonomiczny w rozumieniu niezależnej kreacji. Daje możliwość balansowania pomiędzy rzeczywistym a nierzeczywistym. Wystawa pokazuje człowieka w jego makro- i mikroświecie. Takiego, który musi wielokrotnie zderzyć się z brutalna rzeczywistością.

Prace są wykonane w różnych technikach graficznych, od linorytu, poprzez akwafortę, mezzotintę, suchą igłę, drzeworyt, aż do wydruku cyfrowego. Stosowane są także techniki własne. Wykorzystywane są różne podłoża.

Wystawie towarzyszy katalog. Jest on szczególny. Z jednej strony prezentuje artystów biorących udział wystawie. Z drugiej podkreśla rangę Spotkań Graficznych przypominając, w formie zdjęciowego kalendarium, historię poprzednich.
Dorota Seweryn-Puchalska

Artyści, których prace prezentowane są na wystawie:
Jan Baczyński, Stanisław Bałdyga, Marek Basiul, Agnieszka Cieślińska, Jan Ferenc, Paweł Frąckiewicz, Jadwiga Kaim-Otręba, Andrzej Kalina, Zofia Kopel-Szulc, Anna Kowalska-Szewczyk, Tomasz Kukawski, Anna Kulczyńska-Popławska, Piotr Lech, Zbigniew Lutomski, Grzegorz D. Mazurek, Grzegorz Nowicki, Ryszard Otręba, Henryk Ożóg, Mirosław Pawłowski, Adam Romaniuk, Michał Rygielski, Jolanta Słomianowska, Barbara Sosnowska-Bałdyga, Jacek Szewczyk, Krzysztof Szymanowicz, Henryk Tomczak, Andrzej Węcławski.

Źródło: Muzeum Nadwiślańskie

Skomentuj

Mapa

Muzea

Galeria Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskie Rynek 19


Pokaż stopkę