5. Pardes Festival - Spotkania z Kulturą Żydowską

  • Miejscowość: Kazimierz Dolny
  • Miejsce imprezy: Kazimierz Dolny
  • Data rozpoczęcia: 2017-08-16
  • Data zakończenia: 2017-08-20

Pardes Festival - Spotkania z Kulturą Żydowską (pardes z hebrajskiego oznacza: 1) ogród, sad, raj; 2) specjalny sposób studiowania Tory). Organizatorem Festiwalu jest Fundacja Spichlerz Kultury.

Festiwal zachęca do odkrywania wielokulturowego dziedzictwa Lubelszczyzny we wszystkich jego wymiarach, dąży do przywracania wartości odmienności innych kultur i włączania w obieg współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji i kultury żydowskiej. Zaprasza do wyprawy szlakami kulturowego dziedzictwa europejskiego na skrzyżowaniu różnych kultur, tradycji i religii.

Jednym z jego bloków tematycznych jest historia kolonii artystycznych w Europie. Polsko-żydowska kolonia w Kazimierzu Dolnym to leitmotiv festiwalu, który prezentujemy w różnych odsłonach.

Goście festiwalowi mogą uczestniczyć w spacerach tematycznych, prezentacjach multimedialnych, wystawach fotograficznych, spotkaniach z wybitnymi artystami i kuratorami, prezentacjach książkowych, zapraszamy na filmy i koncerty!

Fundacja Spichlerz Kultury współpracuje z prestiżowymi instytucjami polskimi i zagranicznymi, fundacjami i stowarzyszeniami oraz wybitnymi znawcami problematyki wielokulturowości, w szczególności tradycji i kultury żydowskiej.

Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską Kazimierz Dolny 16 – 20 sierpnia 2017

| 16 sierpnia środa|

11:00 |  Muzeum Nadwiślańskie | ul. Senatorska 11 | wstęp wolny |

W Kamienicy Celejowskiej o artystach żydowskich z kazimierskiej kolonii artystycznej | spacer z Dorotą Seweryn i Łukaszem Rejowskim 

12:00 |  Muzeum Sztuki Złotniczej | Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 | wstęp wolny |

W synagodze i w domu | spacer po kolekcji sztuki złotniczej | oprowadzanie Aniela Ryndziewicz 

14.00 | Studnia na Rynku |

Spacer po kazimierskich rynkach z dr Andrzejem Pawłowskim | Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Kazimierska Fara”

16:00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

Spacer z Salomonem Majmonem, czyli o koncepcji galerii „Miasteczko” na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN | prezentacja multimedialna | Dagmara Mańka-Wizor | MHŻP POLIN |

17:00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

O znakach zodiaku w żydowskiej kulturze ludowej| prelekcja i prezentacja ikonografii |Aleksandra Wilczura / Stowarzyszenie Cukunft

18:30 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |koniecznie z nożyczkami |

Warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek / Stowarzyszenie Cukunft

Inauguracja Pardes Festival | Rynek |

21.00 | Meadow Quartet | koncert otwarcia na Rynku kazimierskim |wstęp wolny |
organizator: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce (TSKŻ)

| 17 sierpnia 2017 czwartek|

11.00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

Bracia Hirszenbergowie. W poszukiwaniu ziemi obiecanej. Reminiscencje z wystawy w Pałacu Poznańskich | prezentacja multimedialna | Adam Klimczak / Muzeum Miasta Łodzi

12.30 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

Józef Sandel o Samuelu Hirszenbergu | prezentacja multimedialna | Jakub Bendkowski / Żydowski Instytut Historyczny / Warszawa

15.00 | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | wstęp wolny |

Przedwojenny wielokulturowy Lublin na fotografiach z kolekcji Bramy Grodzkiej | prezentacja multimedialna | Marcin Fedorowicz / Brama Grodzka / Lublin | w ramach obchodów 700-lecia lokacji Lublina |

17.30 | Pensjonat Folwark Walencja | ul. Góry 16 |morelowy bilet wstępu 25 zł|

| Popołudnie z Morelą | 650 lat diaspory ormiańskiej w Polsce |ormiańskie powitanie |

Na ormiańskim szklaku. O orientalizacji kultury polskiej |prezentacja multimedialna | profesor Andrzej Zięba / Uniwersytet Jagielloński / Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne

| Kiele, Kiele | duet SOL et LUNA |wielokulturowy koncert muzyki i poezji ormiańskiej, hebrajskiej, perskiej i greckiej |

| Degustacja oryginalnych potraw ormiańskich z nałęczowskiego ARARATU i lokalnych przysmaków |

21.00 | Pensjonat Folwark Walencja | ul. Góry 16 | wstęp wolny |

| Wieczór filmowy | Hummus! | Izrael 2015, reż. Oren Rosenfeld, 72 min. |w ramach pokazów pofestiwalowych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy |

| 18 sierpnia piątek|

| Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny na wszystkie prezentacje |

11.00  | Powitanie romskie | Agnieszka Caban |Stowarzyszenie Romano Waśt |

 11.15. | Jadą Cyganie wielu wozami... O kolekcji Muzeum Kultury Romów w Warszawie | prezentacja multimedialna | Andrzej Grzymała-Kazłowski

12.30 | Porajmos - zapomniany Holokaust. Roma i Sinti w Litzmannstadt-Getto |
| prezentacja multimedialna |dr Zofia Trębacz / Muzeum Tradycji Niepodległościowych Łodzi

Patronat Honorowy Austriackiego Forum Kultury w Warszawie

Pokaz filmowy |Samudaripen – Sam strach | część 1 i 2 | reż. Anna Grażyna Suchocka |23 min. |
Partner pokazu Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos

15.00 | Kunszt detalu. O sztuce i ornamentyce ormiańskiej | prezentacja multimedialna | Paweł  Grzesik / Muzeum Narodowe w Kielcach

16.30 | Cerkiew, kościół, synagoga w twórczości Nikifora | prezentacja multimedialna | Zbigniew Wolanin / Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu / Muzeum Nikifora w Krynicy Zdroju

21.00 |Teatr Klepisko | Skowieszynek 15 | bilet 25 zł / sprzedaż przed koncertem |Wieczór flamenco z Café Cortao el Grupo Flamenco de Varsovia|

| po koncercie warsztat flamenco|

|Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt w lewo - drogą polną do Teatru Klepisko |

|19 sierpnia sobota|

11.00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

W kręgu malarzy École de Paris. O kolekcji Muzeum Villa la Fleur w Konstancinie| prezentacja multimedialna | Artur Winiarski |Muzeum Villa La Fleur / Konstancin

12.30 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

Historia Fabryki Celuloidowych Zabawek A. Szrajera w Kaliszu. Czy przypuszczałby kto, że taka drobna rzecz jak lalka może przyczynić się do uszczęśliwienia dwojga ludzi ?”(„Lalka”, Bolesław Prus) | prezentacja multimedialna | Julia Łach

14.00 | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | wstęp wolny |

Nad brzegami Jarkonu | Izrael 2015, reż. Avi Belkin, 60 min. | w ramach pokazów pofestiwalowych Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Żydowskie Motywy” |

16.00 | Muzeum Nadwiślańskie / Oddział Przyrodniczy | ul. Puławska 54| wstęp wolny |

Niegdyś, w otchłani czasów, w prawiekach, po odejściu na północ skandynawskich lodowców, z obszarów leśnych i przez leśne obszary samowładnie i samowolnie toczyć się poczęły wiślane fale…  („Wisła”, Stefan Żeromski) – o Wiśle w Kazimierzu Dolnym | prezentacja multimedialna | Łukasz Rejowski | Muzeum Nadwiślańskie | w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły 2017 |

18.30 | zbiórka przy Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 |

Śladami żydowskimi w Kazimierzu nad Wisłą | spacer tematyczny w przestrzeni miasteczka z Licencją na Oprowadzanie |

21.00 | Koncert finałowy w Teatrze Klepisko | Skowieszynek 15 |  bilet wstępu 25 zł/ sprzedaż przed koncertem |

Global Shtetl Band | Polska/Niemcy |

|Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt w lewo - drogą polną do Teatru na Klepisku |

| 20 sierpnia niedziela|

10.00 |wycieczka do Muzeum Wsi Lubelskiej |

zbiórka na przystanku autobusowym w Kazimierzu Dolnym | liczba miejsc ograniczona |dla uczestników festiwalu udział w wycieczce nieodpłatny |

11.00 | program specjalny dla gości Pardes Festival |zwiedzanie obiektów żydowskich na terenie skansenu, gra edukacyjna w sali głównej ratusza z Głuska i inne atrakcje!

14.00 |dożynki dworskie |

| Muzeum Wsi Lubelskiej | Aleja Warszawska 96, Lublin | tel. 81 533 85 131

Skomentuj


Pokaż stopkę